Jak dbać o meble?

Fronty lakierowane warunki użytkowania

Fronty lakierowane charakteryzują się wysoką trwałością kolorystyczną, podwyższona odpornością na wilgoć oraz parę wodną. Fronty lakierowane na wysoki połysk charakteryzuje jednak niska odporność na zarysowania oraz uszkodzenia mechaniczne w związku z czym wymagają one szczególnego traktowania w trakcie użytkowania.

W szczególności należy unikać:

 • narażania frontów na długotrwały kontakt z wilgocią oraz gorącą parą wodną
 • niedopuszczalne jest zanurzanie elementóww lakierowanych w wodzie
 • niedopuszczalny jest kontakt powierzchni lakierowanych z przedmiotami ostrymi lub szorstkimi, rozpuszczalnikami, substancjami barwiącymi
 • niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o właściwościach ściernych (proszków, kremów), nie rozcieńczonych lub skoncentrowanych środków czyszczących, środków czyszczących z dodatkiem alkoholu, w szczególności środków barwnych
 • nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić powierzchnię
 • nie należy stosować szczotek o twardym włosiu, a także mocnych środków szorujących i wybielających
 • nie należy środków czyszczących stosować bezpośrednio na powierzchnię frontów, ale poprzez użycie odpowiednich ścierek
 • nie należy gotować bez włączonego wyciągu w okapie kuchennym

Czyszczenie i konserwacja

Do czyszczenia frontów lakierowanych należy używać delikatnych miękkich ściereczek bawełnianych, jedwabnych lub z mikrofibry, większość typowych zabrudzeń może być z powodzeniem usunięta suchą lub wilgotną ściereczką . Można stosować także płyn do mycia naczyń, płyn do mycia szyb, nie rysujące mleczka do czyszczenia. Zawsze po użyciu środków chemicznych należy powierzchnię blatu zmyć czystą wodą.

Zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak herbata, kawa, czerwone wino, curry, musztarda należy jak najszybciej spłukać wodą, lub przetrzeć wilgotną szmatką.

W celu uniknięcia reklamacji powyższe zasady należy bezwzględnie przestrzegać.

Użytkowanie frontów oklejanych folią połyskową i ich montaż.

Montaż elementów pokrytych folią wysoki połysk

Fronty meblowe powleczone foliami wysoko-połyskowymi są pokryte dodatkowo ochronną folią w celu zabezpieczenia przed ewentualnymi uszkodzeniami, które mogą powstać podczas produkcji, transportu lub w trakcie późniejszego montażu. Po zmontowaniu mebli folia ochronna musi zostać usunięta. Powierzchnia frontów jest szczególnie wrażliwa na zarysowania bezpośrednio po usunięciu folii ochronnej. Po zerwaniu folii ochronnej , frontów nie należy dotykać, myć, polerować przynajmniej przez następne 48 h. Po zdjęciu folii ochronnej powierzchnia ulega utwardzenia pod wpływem promieni UV, dlatego też, należy przez okres 1 tydzień unikać przecierania frontów.

Użytkowanie foliowanych elementów

 • przy frontach do wysokości 800 mm dopuszczalne jest ugięcie 2 mm, natomiast przy frontach o większej wysokości firma nie gwarantuje stabilności wyrobów bez zastosowania specjalnych elementów napinających dostępnych w hurtowniach z akcesoriami meblowymi. Krawędź frontu nie wygląda tak samo jak czoło płyty, a jak struktura gąbczasta, jest to spowodowane technologią produkcji
 • foliowane elementy są przystosowane do używania w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych o normalnej temperaturze i wilgotności powietrza
 • niedopuszczalne jest używanie ich na zewnątrz, są przeznaczone do użytku pionowego. Używanie ich w położeniu poziomym jest możliwe, ale ewentualne uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji
 • nie można dopuścić do kontaktu powierzchni foliowanych z przedmiotami ostrymi lub szorstkimi, rozpuszczalnikami, substancjami barwiącymi
 • nie można dopuszczać do kontaktu z gorącymi przedmiotami typu piekarnik, halogeny itp. i gorącym powietrzem, a w szczególności z gorącą parą
 • zabrudzenia można usuwać za pomocą letniej wody z mydłem lub innej delikatnej substancji, szmatką miękką z mikrofibry lub szczotką o delikatnym włosiu. bezpośredni kontakt z płynem powinien być krótkotrwały
 • niedopuszczalne jest zanurzanie elementów w wodzie, używanie rozpuszczalników, środków szorujących o właściwościach ściernych (proszków, kremów), nie rozcieńczonych lub skoncentrowanych środków czyszczących, w szczególności barwnych
 • zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak herbata, kawa, czerwone wino, curry, musztarda należy jak najszybciej spłukać wodą, lub przetrzeć wilgotną szmatką
 • nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia, gdyż mogą one na stałe przebarwić powierzchnię
 • nie należy stosować szczotek o twardym włosiu, a także mocnych środków szorujących i wybielających.

Wskazówki dotyczące pielęgnacji i konserwcji frontów meblowych.

Fronty meblowe oklejane folią PCV powinny być użytkowane:

 • w warunkach klimatycznych o wilgotności względnej powietrza od 35 % do 60%
 • w temperaturze powietrza od 15 °C do 30 °C

Fronty należy użytkować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych oraz posiadających sprawną wentylację zgodną z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (DZ.U. 2002r., Nr.75 poz. 690). Pomieszczenia powinny być wyposażone w system wentylacji odprowadzających na zewnątrz opary powstałe podczas gotowania (w przypadku montowania frontów w pomieszczeniach kuchennych). Instalacja ta powinna się składać z kratki wentylacyjnej lub okapu, wentylacja powinna gwarantować swobodny przepływ powietrza.

W celu zachowania najwyższej jakości naszych wyrobów należy przestrzegać poniższych zaleceń montażowych, montowanie frontów w pobliżu źródeł ciepła lub wody jest dopuszczalne pod następującymi warunkami:

 • piekarnik do zabudowy musi posiadać chłodzenie obudowy bocznych ścianek, w przypadku modeli starszych lub nie posiadających tej funkcji konieczne jest zastosowanie dodatkowego elementu ekranującego np. pilaster lub aluminium. Fronty naszej produkcji wytrzymują działanie temperatury 80°C w czasie do 45 minut, nieprawidłowo działający sprzęt AGD, nadmierne rozgrzewanie, brak ekranów może spowodować odklejanie się foli co nie stanowi podstawy do reklamacji
 • zmywarka, nie dopuszczalne jest zostawienie otwartej zmywarki w celu jej wysuszenia po zakończeniu mycia, gdyż takie działanie może uszkodzić fronty
 • okap, w czasie gotowania na kuchni gazowej musi być włączony i prawidłowo funkcjonować, gdyż para może uszkodzić fronty, jeżeli okap działa jako pochłaniacz, należy pamiętać o wymianie filtrów węglowych
 • halogeny wytwarzają bardzo dużą temperaturę i zostawianie frontu w bezpośredniej bliskości halogenu może doprowadzić do przepalenia się folii
 • przy frontach do wysokości 800 mm dopuszczalne jest ugięcie 2mm, natomiast przy frontach o większej wysokości firma nie gwarantuje stabilności wyrobów bez zastosowania specjalnych elementów napinających dostępnych w hurtowniach z akcesoriami meblowymi
 • przy dekorach ze strukturą drewna mogą występować pewne różnice w usłojeniu i odcieniu na każdym z elementów, nieprzechodzący między formatkami rysunek usłojenia nie stanowi podstawy do reklamacji. Przy domówieniach frontów w innym terminie mogą nieznacznie występować różnice w odcieniu. Dopuszcza się niewielkie wady na powierzchni 1m² w ilości 4 szt., nieprzekraczających 2mm średnicy wgnieceń, wysklepień, przebarwień wynikających z technologii wykonania, ale nie wpływających na ogólną estetykę elementu
 • fronty oklejane na wysoki połysk posiadają folię ochronną, którą należy usunąć po zawieszeniu elementu. Po zerwaniu folii ochronnej , frontów nie wolno dotykać, myć, polerować przynajmniej przez następne 48 h, gdyż ich powierzchnia musi się utwardzić promieniami UV. Powierzchnia tych frontów może być czyszczona nie wcześniej niż po upływie 1 tygodnia po usunięciu folii ochronnej
 • w przypadku spadku wilgotności powietrza w pomieszczeniach, w których użytkuje się wyroby, należy dowilżyć najlepiej za pomocą nawilżaczy, ogólnie dostępnych na rynku, pamiętać także trzeba, aby ogrzewać pomieszczenie, tak, aby temperatura nie przekraczała 30 °C
 • chronić przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, a także działaniem gorących naczyń, wody i alkoholu
 • chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi lub chemicznymi i wszystkimi innymi powodującymi naruszenie powłoki lakierniczej, bądź zniekształcenie
 • podczas rozpakowywania frontów nie należy posługiwać się ostrymi narzędziami, gdyż istnieje niebezpieczeństwo mechanicznego uszkodzenia frontu
 • fronty należy regularnie wycierać suchą i gładką ściereczką przeznaczoną do wycierania powierzchni gładkich, ogólnie dostępną na rynku. Niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o właściwościach ściernych nierozpuszczalnych lub skoncentrowanych środków czyszczących

Fornir

 • stopniowa zmiana koloru forniru będąca naturalną cechą drewna wystawionego na działanie promieni słonecznych
 • nieprzechodzący między formatkami rysunek usłojenia
 • naturalne spękania forniru
 • nierówne usłojenie, występowanie przebarwień wynika ze specyfiki materiału
 • różnice w odcieniu forniru między poszczególnymi formatkami oraz partiami
 • wady na jednej ze stron, gdy druga strona jest wolna od wad

Reklamacji podlegają:

 • wady materiałów oraz wady powstałe w procesie produkcji pod warunkiem spełnienia zasad opisanych w powyższej instrukcji w okresie 5 lat

Reklamacji nie podlegają:

 • uszkodzenia mechaniczne frontów takie jak rysy, obicia, wgniecenia, zgłaszane już po odebraniu wyrobu (sytuacje takie muszą być stwierdzane przy odbieraniu towaru)
 • uszkodzenia wynikające z działania wysokich temperatur przekraczających wytrzymałość frontu - skurczona folia na krawędzi jest to ewidentna wina wynikająca ze złego umieszczenia frontu w pobliżu źródeł ciepła lub miejsc nasłonecznionych
 • uszkodzenia powstałe w transporcie obcym, nie z winy producenta
 • niewłaściwe użytkowanie wyrobów przez klienta ( chemiczne środki czystości)
 • elementy, których stan wskazuje na działanie wody lub wilgoci - spęcznienie płyty
 • różnice w rysunku słoja i odcieniu folii wynikające z właściwości folii
 • uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwego magazynowania, montażu i konserwacji produktu. Klient ma obowiązek zapoznać się z warunkami eksploatacji i magazynowania. Nie znajomość tych warunków nie może być podstawą do reklamacji
 • elementy o wymiarze niezgodnym z zamówieniem - pomniejszone (obcięte) przez klienta

Wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania wyrobu, jego obsługi i konserwacji oraz innych przyczyn nie spowodowanych przez producenta mogą być usunięte tylko na koszt użytkownika. Jeżeli wyżej wymienione przyczyny spowodowały zmiany jakościowe wyrobu udzielona gwarancja traci ważność

Prosimy Państwa o uważne zapoznanie się z zasadami użytkowania, a przestrzeganie zawartych w niej wskazówek uchroni Państwa przed niewłaściwym użytkowaniem.
Niezależnie od materiału użytego na powierzchnię blatu, należy używać deski do krojenia oraz specjalnych podkładek do odstawiania gorących naczyń.

Te podstawowe zasady w znacznym stopniu przedłużą żywotność Państwa mebli.

Nasze projekty